Prikazano 1-30 od 121 zapisa
XIII-177: Ban Petar Berislavić potvrđuje da sudac grada Varaždina nije položio zakletvu o tome da su varaždinski sudac i građani nevini u ubojstvu Benedikta Nagha i njegova sluge Mihajla Zalaja.
XIII-177: Ban Petar Berislavić potvrđuje da sudac grada Varaždina nije položio zakletvu o tome da su varaždinski sudac i građani nevini u ubojstvu Benedikta Nagha i njegova sluge Mihajla Zalaja.
4
XIII-176: Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Vladislava II. da je izvršio njegov nalog od 22.11.1512., koji donosi u prijepisu, te je pozvao pred kralja za 24.04.-01.05. Franju de Marocha, Stjepana i Jurja Herkfyja od Zajezde u parnici s gradom Varaždinom.
XIII-176: Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Vladislava II. da je izvršio njegov nalog od 22.11.1512., koji donosi u prijepisu, te je pozvao pred kralja za 24.04.-01.05. Franju de Marocha, Stjepana i Jurja Herkfyja od Zajezde u parnici s gradom Varaždinom.
5
XII-168: Varaždinski župan Bernard de Thurocz i plemićki suci izjavljuju, da je istraga dokazala, da su varaždinski građani ubili kastelana Benedikta Nagha i njegova slugu.
XII-168: Varaždinski župan Bernard de Thurocz i plemićki suci izjavljuju, da je istraga dokazala, da su varaždinski građani ubili kastelana Benedikta Nagha i njegova slugu.
9
XII-167: Plemićki suci varaždinske županije Kristofor Madaras i Juraj Heg de Verh izjavljuju, da su osuđeni na smrt kastelan Benedikt (Nagh) i njegov familijar radi razbojsva u gradu Varaždinu.
XII-167: Plemićki suci varaždinske županije Kristofor Madaras i Juraj Heg de Verh izjavljuju, da su osuđeni na smrt kastelan Benedikt (Nagh) i njegov familijar radi razbojsva u gradu Varaždinu.
10
XII-166: Čazmanski kaptol izjavljuje, da su zastupnici grada Varaždina uložili pred njim protest protiv Franje de Marocha radi prisvajanja posjeda Gornji i donji Kneginec, Bartolovec i Žabnik.
XII-166: Čazmanski kaptol izjavljuje, da su zastupnici grada Varaždina uložili pred njim protest protiv Franje de Marocha radi prisvajanja posjeda Gornji i donji Kneginec, Bartolovec i Žabnik.
11
XII-164: Čazmanski kaptol izjavljuje, da su zastupnici grada Varaždina uložili pred njim prostest, protiv nekih plemića i franjevaca radi prisvajanja posjeda Goričan, Zbelava, Kučani i Velkovec.
XII-164: Čazmanski kaptol izjavljuje, da su zastupnici grada Varaždina uložili pred njim prostest, protiv nekih plemića i franjevaca radi prisvajanja posjeda Goričan, Zbelava, Kučani i Velkovec.
12
XII-163: Čazmanski kaptol izjavljuje, da su zastupnici grada Varaždina uložili pred njim prostest protiv Baltazara de Batthyan radi prisvajanja posjeda Gojanec i Zamlaka.
XII-163: Čazmanski kaptol izjavljuje, da su zastupnici grada Varaždina uložili pred njim prostest protiv Baltazara de Batthyan radi prisvajanja posjeda Gojanec i Zamlaka.
13
XI-157: Dvorski sudac Stjepan de Bator odgađa do 06.-13.01.1479. predočenje dokumenata Nikole, sina Ladislava Herka, i zagrebačkoga biskupa Osvalda u parnici s gradom Varaždinom.
XI-157: Dvorski sudac Stjepan de Bator odgađa do 06.-13.01.1479. predočenje dokumenata Nikole, sina Ladislava Herka, i zagrebačkoga biskupa Osvalda u parnici s gradom Varaždinom.
15
XI-156: Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Matiju Korvina, da je pozvao pred njega, za 24.04.-01.05. 1478. Nikolu, sina Ladislava Herka od Zajezde, njegove kćeri Elizabetu i Doroteju, te zagrebačkoga biskupa Osvalda u parnici s gradom Varaždinom.
XI-156: Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Matiju Korvina, da je pozvao pred njega, za 24.04.-01.05. 1478. Nikolu, sina Ladislava Herka od Zajezde, njegove kćeri Elizabetu i Doroteju, te zagrebačkoga biskupa Osvalda u parnici s gradom Varaždinom.
16
XI-155: Dvorski sudac Stjepan de Bator osuđuje radi ogluhe Nikole sina Ladislava Herka od Zajezde njegove kćeri Elizabete i Doroteju, te zagrebačkoga biskupa Osvalda u parnici s gradom Varaždinom.
XI-155: Dvorski sudac Stjepan de Bator osuđuje radi ogluhe Nikole sina Ladislava Herka od Zajezde njegove kćeri Elizabete i Doroteju, te zagrebačkoga biskupa Osvalda u parnici s gradom Varaždinom.
17
18
XI-153: Stolnobiogradski kaptol izjavljuje, da su pred njim zastupnici grada Varaždina uložili protest protiv Ivana od Kapolne radi prisvajanja posjeda Kneginec.
XI-153: Stolnobiogradski kaptol izjavljuje, da su pred njim zastupnici grada Varaždina uložili protest protiv Ivana od Kapolne radi prisvajanja posjeda Kneginec.
19
20
XI-147: Zagrebački kaptol izvješćuje Mihajla Orsag de Guth, da je izvršio njegovu molbu od 19.11.1470., koju donosi u prijepisu, te je utvrdio, da je Ladislav Hršerkfy od Zajezde dao oteti sijeno grada Varaždina.
XI-147: Zagrebački kaptol izvješćuje Mihajla Orsag de Guth, da je izvršio njegovu molbu od 19.11.1470., koju donosi u prijepisu, te je utvrdio, da je Ladislav Hršerkfy od Zajezde dao oteti sijeno grada Varaždina.
22
XI-145: Ladislav de Polocz, dvorski sudac kralja Matije Korvina, određuje, da se u parnici između grada Varaždina i plemića od Zajezde stranke pokore presudi prostonotara kraljeva i palatinova.
XI-145: Ladislav de Polocz, dvorski sudac kralja Matije Korvina, određuje, da se u parnici između grada Varaždina i plemića od Zajezde stranke pokore presudi prostonotara kraljeva i palatinova.
23
25
X-133: Zagrebački kaptol izvješćuje kralja Matiju Korvina, da je pozvao pred njega za 25.07-01.08. 1464. grad Varaždin u parnici s Ladislavom od Zajezde i Elizabetom od Zabočine.
X-133: Zagrebački kaptol izvješćuje kralja Matiju Korvina, da je pozvao pred njega za 25.07-01.08. 1464. grad Varaždin u parnici s Ladislavom od Zajezde i Elizabetom od Zabočine.
30