XI-138: Čazmanski kaptol prepisuje i potvrđuje ispravu kralja Matije Korvina od 04.08.1464., koja se odnosi na parnice Ivana Vitovca.
XI-138: Čazmanski kaptol prepisuje i potvrđuje ispravu kralja Matije Korvina od 04.08.1464., koja se odnosi na parnice Ivana Vitovca.