POGLAVARSTVO SLOBODNOG I KRALJEVSKOG GRADA VARAŽDINA (1209.-1850.), serija RADIKALNI ARHIV

Arhiv slobodnog i kraljevskog grada Varaždina predstavlja jedan od najcjelovitije sačuvanih komunalnih arhiva kontinentalne Hrvatske i obuhvaća vremenski raspon od gotovo 8 stoljeća.

Posebnu cjelinu unutar ovog Arhiva predstavlja tzv. Radikalni arhiv u kojem se čuvaju najvažnije isprave i spisi, kojima se utvrđuje pravni položaj grada, njegove povlastice i obaveze, te utvrđuju granice gradskog posjeda. U Radikalnom se arhivu čuvaju kraljevske isprave i privilegiji, isprave ugarskih dvorskih palatina i sudaca, banske odluke i naredbe, isprave Zagrebačkog i Čazmanskog kaptola, varaždinskih župana i podžupana, te plemićkih sudaca Varaždinske županije.

Najstariji, a ujedno i povijesno najznačajniji dokument u ovoj seriji predstavlja isprava iz 1209.g. kojom ugarsko-hrvatski kralj Andrija II. dodjeljuje Varaždinu status slobodnog kraljevskog grada i to kao prvom gradu u svojim kraljevstvima.

Uz ostale kraljevske isprave iz vremena Arpadovića i Anžuvinaca, posebnu vrijednost predstavlja i isprava kojom Matija Korvin 1464.g. dodjeljuje Varaždinu pravo na upotrebu gradskog pečata i grba.

U seriji Radikalni arhiv čuva se ukupno 1676 isprave i spisa iz razdoblja od 1209. do 1850. godine.