XI-144: Kralj Matija Korvin zabranjuje utjerivanje daće od hrastova i dasaka, koje se dopremaju Dravom u Varaždin.
XI-144: Kralj Matija Korvin zabranjuje utjerivanje daće od hrastova i dasaka, koje se dopremaju Dravom u Varaždin.