XII-167: Plemićki suci varaždinske županije Kristofor Madaras i Juraj Heg de Verh izjavljuju, da su osuđeni na smrt kastelan Benedikt (Nagh) i njegov familijar radi razbojsva u gradu Varaždinu.
XII-167: Plemićki suci varaždinske županije Kristofor Madaras i Juraj Heg de Verh izjavljuju, da su osuđeni na smrt kastelan Benedikt (Nagh) i njegov familijar radi razbojsva u gradu Varaždinu.