XI-143: Varaždinski župan Ivan, sin Andrije od Suhodola, predaje rješenje parnice između grada Varaždina i plemića od Zajezde palatinu Mihajlu Orsag.
XI-143: Varaždinski župan Ivan, sin Andrije od Suhodola, predaje rješenje parnice između grada Varaždina i plemića od Zajezde palatinu Mihajlu Orsag.