XII-168: Varaždinski župan Bernard de Thurocz i plemićki suci izjavljuju, da je istraga dokazala, da su varaždinski građani ubili kastelana Benedikta Nagha i njegova slugu.
XII-168: Varaždinski župan Bernard de Thurocz i plemićki suci izjavljuju, da je istraga dokazala, da su varaždinski građani ubili kastelana Benedikta Nagha i njegova slugu.