XI-137: Banovi Emerik Zapoljski i Nikola Iločki odgađaju do 08.04. 1464. parnicu između grada Varaždina i Fridriha Štosa.
XI-137: Banovi Emerik Zapoljski i Nikola Iločki odgađaju do 08.04. 1464. parnicu između grada Varaždina i Fridriha Štosa.