Prikazano 31-60 od 121 zapisa
VII-98: Čazmanski kaptol izjavljuje, da je zastupnik Jurja, Ivana i Margarete od Grebena uložio protest protiv Fridrika i Ulrika Celjskoga i grada Varaždina radi prisvajanja Kneginca.
VII-98: Čazmanski kaptol izjavljuje, da je zastupnik Jurja, Ivana i Margarete od Grebena uložio protest protiv Fridrika i Ulrika Celjskoga i grada Varaždina radi prisvajanja Kneginca.
36
VII-97: Zagrebački kaptol izjavljuje, da je zastupnik grada Varaždina uložio pred njim protest protiv Ladislava, Benedikta i Jurja od Zajezde radi prisvajanja posjeda Velkovec.
VII-97: Zagrebački kaptol izjavljuje, da je zastupnik grada Varaždina uložio pred njim protest protiv Ladislava, Benedikta i Jurja od Zajezde radi prisvajanja posjeda Velkovec.
37
VII-94: Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Sigismunda, da je pozvao pred njega za 24.04.-01.05.1737. plemiće susjedne gradu Varaždinu u parnici s gradom Varaždinom.
VII-94: Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Sigismunda, da je pozvao pred njega za 24.04.-01.05.1737. plemiće susjedne gradu Varaždinu u parnici s gradom Varaždinom.
40
VII-93: Kralj Sigismund nalaže čazmanskom kaptolu, da pozove pred njega za 24.04.-01.05.1437. plemiće susjedne gradu Varaždinu u parnici s gradom Varaždinom.
VII-93: Kralj Sigismund nalaže čazmanskom kaptolu, da pozove pred njega za 24.04.-01.05.1437. plemiće susjedne gradu Varaždinu u parnici s gradom Varaždinom.
41
VII-90: Samostan križara u Stolnom Biogradu potvrđuje, da je zastupnik plemića susjednih gradu Varaždinu uložio protest protiv grada Varaždina radi prisvajanja nekih posjeda.
VII-90: Samostan križara u Stolnom Biogradu potvrđuje, da je zastupnik plemića susjednih gradu Varaždinu uložio protest protiv grada Varaždina radi prisvajanja nekih posjeda.
43
VII-89: Ban Herman Celjski potvrđuje, da je zastupnik grada Varaždina izjavio, da su izgorjeli neki dokumenti u kući varaždinskoga prisežnika i bilježnika Daniela.
VII-89: Ban Herman Celjski potvrđuje, da je zastupnik grada Varaždina izjavio, da su izgorjeli neki dokumenti u kući varaždinskoga prisežnika i bilježnika Daniela.
44
VII-85: Čazmanski kaptol izjavljuje, da je zastupnik grada Varaždina uložio pred njim protest protiv plemića od Bartolovca, Grebena i Zajezde radi prisvajanja nekih gradskih posjeda.
VII-85: Čazmanski kaptol izjavljuje, da je zastupnik grada Varaždina uložio pred njim protest protiv plemića od Bartolovca, Grebena i Zajezde radi prisvajanja nekih gradskih posjeda.
45
VI-71: Kralj Sigismund odgađa do 13.01.1435. predočenje dokumenata Elizabete, unuke Stjepana od Zabočine, u parnici s gradom Varaždinom.
VI-71: Kralj Sigismund odgađa do 13.01.1435. predočenje dokumenata Elizabete, unuke Stjepana od Zabočine, u parnici s gradom Varaždinom.
55
VI-70: Kralj Sigismund odgađa do 13.01.1435. predočenje dokumenata Jurja i Ivana, sinova Herka od Zajezde u parnici s gradom Varaždinom.
VI-70: Kralj Sigismund odgađa do 13.01.1435. predočenje dokumenata Jurja i Ivana, sinova Herka od Zajezde u parnici s gradom Varaždinom.
56
VI-69: Varaždinski župan Stjepan Kuhinger de Batina i plemički suci izjavljuju, da je zastupnik grada Varaždina uložio pred njima protest protiv nekih plemića, među njima protiv sinoga Herka od Zajezde, radi prisvajanja nekih gradskih posjeda.
VI-69: Varaždinski župan Stjepan Kuhinger de Batina i plemički suci izjavljuju, da je zastupnik grada Varaždina uložio pred njima protest protiv nekih plemića, među njima protiv sinoga Herka od Zajezde, radi prisvajanja nekih gradskih posjeda.
57
VI-68: Kralj Sigismund dopušta Varaždincima, da slobodno trguju po svim njegovim kraljevnama, a da ne potpadaju ni pod čiji sud, osim varaždinski.
VI-68: Kralj Sigismund dopušta Varaždincima, da slobodno trguju po svim njegovim kraljevnama, a da ne potpadaju ni pod čiji sud, osim varaždinski.
58
VI-66: Kralj Sigismund odgađa do svog povratka iz Njemačke predočenje dokumenata Jurja i Ivana sinova Herka od Zajezde, u parnici s gradom Varaždinom.
VI-66: Kralj Sigismund odgađa do svog povratka iz Njemačke predočenje dokumenata Jurja i Ivana sinova Herka od Zajezde, u parnici s gradom Varaždinom.
59
VI-65: Kralj Sigismund odgađa do svoga povratka iz Njemačke predočenje dokumenata Katice i Klare od Jakopovca u parnici s gradom Varaždinom.
VI-65: Kralj Sigismund odgađa do svoga povratka iz Njemačke predočenje dokumenata Katice i Klare od Jakopovca u parnici s gradom Varaždinom.
60