1191 | Pismo dr. Sime Ugliessicha Ivanu Kukuljeviću
1191 | Pismo dr. Sime Ugliessicha Ivanu Kukuljeviću
Sadržaj

Javlja Kukuljeviću da za sada nema glagoljskih listina koje bi mu poslao, ali da će ih nastojati naći. Prepisao je natpis koji se nalazi iznad crkvenih vrata u u mjestu Soline.

Slični zapisi - Vrsta gradivapismo
Slični zapisi - PošiljateljUgliessich, Sime