122 | Pismo Janka Cara Ivanu Kukuljeviću
122 | Pismo Janka Cara Ivanu Kukuljeviću
Sadržaj

Piše Kukuljeviću o svom angažmanu u amaterskom kazalištu, o zabrani Sl. juga, o nekom koncertu, o Kukuljevićevoj djeci.

Geokodirani podaci
Slični zapisi - Vrsta gradivapismo
Slični zapisi - PošiljateljCar, Janko (1822•1876)