Probrano po: Osoba
Prikazano 51-60 od 516 zapisa
Brezinščak, Milan (1858-05-22•1917-04-07)
Brezinščak, Milan (1858-05-22•1917-04-07)
51
Brooz, ?
Brooz, ?
52
Bubanović, Milan Dimitrije (1836-11-17•1856-01-29)
Bubanović, Milan Dimitrije (1836-11-17•1856-01-29)
53
Bučar, Petar (1815-05-27•1894-02-27)
Bučar, Petar (1815-05-27•1894-02-27)
54
Bujanić, I.
Bujanić, I.
55
Burato, Tommaso (1840-03-27•1910-01-17)
Burato, Tommaso (1840-03-27•1910-01-17)
56
Buratti-Vranyczany, Clotilde (1836•1912)
Buratti-Vranyczany, Clotilde (1836•1912)
57
Bušić, Otmar (1849•1895)
Bušić, Otmar (1849•1895)
58
Bužan, Herman (1800-10-08•1862-09-22)
Bužan, Herman (1800-10-08•1862-09-22)
59
Capogrosso Kavanjin, Ivan
Capogrosso Kavanjin, Ivan
60