I-2: Bela mladi kralj (Bela IV.) potvrđuje Varaždinu povlastice slobodnoga grada, koje mu je podijelio g. 1209. njegov otac Andrija II
I-2: Bela mladi kralj (Bela IV.) potvrđuje Varaždinu povlastice slobodnoga grada, koje mu je podijelio g. 1209. njegov otac Andrija II