III-18: Kralj Sigismund prepisuje i potrđuije ispravu Bele IV. od god. 1220., kojom Bela potvrđuje Varaždinu povlastice slobodnoga grada
III-18: Kralj Sigismund prepisuje i potrđuije ispravu Bele IV. od god. 1220., kojom Bela potvrđuje Varaždinu povlastice slobodnoga grada