II-8: Nikolet, zagrebački sudac, prepisuje i potvrđuje županu Parisu dvije isprave predstojnika templarskog samostana sv. Martina od 1.VIII. 1311.
II-8: Nikolet, zagrebački sudac, prepisuje i potvrđuje županu Parisu dvije isprave predstojnika templarskog samostana sv. Martina od 1.VIII. 1311.