V-53: Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Sigismunda, da je pozvao pred njega za 24.IV.-1.V.1430. Klaru, unuku Nikole, od Jakopovca u parnici s gradom Varaždinom
V-53: Čazmanski kaptol izvješćuje kralja Sigismunda, da je pozvao pred njega za 24.IV.-1.V.1430. Klaru, unuku Nikole, od Jakopovca u parnici s gradom Varaždinom