III-24: Kralj Sigismund prepisuje i potvrđuje svoju ispravu od 14.X. 1406., kojom nanovo potvrđuje gradu Varaždinu neke zemlje
III-24: Kralj Sigismund prepisuje i potvrđuje svoju ispravu od 14.X. 1406., kojom nanovo potvrđuje gradu Varaždinu neke zemlje