II-12: Kraljica Marija Terezija osuđuje radi ogluhe plemića od Jakopovca i Kneginca u sporu s gradom Varaždinom
II-12: Kraljica Marija Terezija osuđuje radi ogluhe plemića od Jakopovca i Kneginca u sporu s gradom Varaždinom