IV-31: Zagrebački kaptol prepisuje i potvrđuje svoju ispravu od 6.X.1372., kojom se određuju međe između posjeda grada Varaždina i posjeda Trnovca
IV-31: Zagrebački kaptol prepisuje i potvrđuje svoju ispravu od 6.X.1372., kojom se određuju međe između posjeda grada Varaždina i posjeda Trnovca