III-20: Zagrebački kaptol prepisuje i potvrđuje ispravu kralja Sigismunda od 14.X. 1406., kojom Sigismund nanovo potvrđuje gradu Varaždinu neke zemlje
III-20: Zagrebački kaptol prepisuje i potvrđuje ispravu kralja Sigismunda od 14.X. 1406., kojom Sigismund nanovo potvrđuje gradu Varaždinu neke zemlje