II-7: Kralj Stjepan V. prepisuje i potvrđuje ispravu Bele IV. iz g. 1242., kojom Bela IV. potvrđuje povlastice Varaždina
II-7: Kralj Stjepan V. prepisuje i potvrđuje ispravu Bele IV. iz g. 1242., kojom Bela IV. potvrđuje povlastice Varaždina