IX-115: Kralj Matija Korvin nalaže Katarini Celjskoj da prisili sve kućevlasnike u gradu Varaždinu da snose gradske terete.
IX-115: Kralj Matija Korvin nalaže Katarini Celjskoj da prisili sve kućevlasnike u gradu Varaždinu da snose gradske terete.