Kršnjavi, Izidor (1845-04-22•1927-02-05)
Kršnjavi, Izidor (1845-04-22•1927-02-05)
Povezani dokumenti
Geokodorani podaci