598 | Pismo Ivana Kukuljevića Stjepanu Denšiću
598 | Pismo Ivana Kukuljevića Stjepanu Denšiću
Sadržaj

Na zamolbu J. J. Strossmayera da pozove Fabijanića i Razuma da se odaberu nekoliko dalmatinaca za sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom.

Slični zapisi - Vrsta gradivakoncept pisma
Slični zapisi - PošiljateljKukuljević Sakcinski, Ivan (1816-05-29•1889-08-01)